Oltatni nem csak kötelező, de ajánlott is

Kutyák veszettség elleni oltása nem csak ajánlott de országunkban régóta kötelező Habár ez a gazdáknak sokszor csak akkor jutott eszünkbe, hogy Jézusom már megint oltatni kell a kutyát, amikor nem tudják, hogy miért tombolnak, csaholnak a kedvenceik az udvarban. Persze a gondos gazda figyeli az oltási könyvet, netán még a naptárba is  felírja magának az oltás előző időpontját, de még akkor sem lehet biztos abban, hogy nem marad le az utcai  eboltásról.

 

Régebben a város több pontján oltottak, ezért az oltás eltartott akár egy hétig is. Ma már csak pár faluban, városrészben tartanak kihelyezett oltást,  ott ahol nincsen állatorvosi rendelő. Ugyanis egy rendelet szerint ahol állatorvosi rendelő van, ott nem lehet kihelyezett kutyaoltás tartani. Ilyen úgynevezett kihelyezett kutya oltásokat tartott városunkban dr Szinesi András állatorvos szeptember ötödikén hétfőn Padragkúton három helyen majd kedden Ajka Bakonygyepesen két helyen és végül Ajkarendeken. Itt az oltásokért négyezer a féreghajtó tablettákért ketőszáz forintot kellett fizetni az állattartóknak. Akik elmulasztották az oltást azok többféle módon tudják azt pótolni. lehetőség van szeptember 12-13-án pótoltáson beoltatni, valamint bármikor besétálhatnak kedvencükkel a város bármelyik állatorvosi rendelőjébe, illetve a dokik házhoz is mennek, persze ilyenkor a gazda érthető módon valamivel többet fizet mint a kihelyezett oltás esetén, hiszen ez a dokinak is plusz munkával, költséggel jár.

IInormációink szerint így 4500 ft-ba kerül az oltás.

Fontos tudni, hogy az ebek veszetség elleni védőoltása kötelező, annak elvégeztetése az ebtartó kötelezettsége. Ami azt jelenti, hogy minden három hónapnál idősebb kutyát kötelezően oltatni kell, amit évente ismételni kell. Azt is jó tudni, hogy ha amennyiben nem rendelkezik a kutya egyedi sorszámmal ellátott oltási könyvvel, akkor azt az oltás helyszínén ezer forint ellenében állítanak ki, hiszen 2010 január elsejétől csak ilyen oltási könyvbe lehet rögzíteni az oltás tényét.

Fontos tudni, hogy az ebek veszetség elleni védőoltása kötelező, annak elvégeztetése az ebtartó kötelezettsége. Ami azt jelenti, hogy minden három hónapnál idősebb kutyát kötelezően oltatni kell, amit évente ismételni kell. Azt is jó tudni, hogy ha amennyiben nem rendelkezik a kutya egyedi sorszámmal ellátott oltási könyvvel, akkor azt az oltás helyszínén ezer forint ellenében állítanak ki, hiszen 2010 január elsejétől csak ilyen oltási könyvbe lehet rögzíteni az oltás tényét.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

A 2009. január 01-től hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályok.Ezért az Országos Főállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását:

1.) A korábbiaktól eltérően 2009. január 01-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónaposkort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.

2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védőoltás helyszínét,időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.

3.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követoen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

4.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti.Az oltást végzo magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltásikönyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni.

5.) A rendelet 2010. január 01-től kezdődően a kutyák veszettség elleni védooltásának igazolására vagy – a kutyák, macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EKhatározatának melléklete szerinti  – útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új,pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elő. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar ÁllatorvosiKamara adja ki.

6.) 2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő oltási könyvet le kell cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják. 2010. január 01-tol márcsak a rendelet eloírásainak megfelelo Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységeseurópai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védőoltás beadása.

7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfeleloen előírtak szerinti (érvényes)veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és – amennyiben még nincs – az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védooltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állattartójával szemben bírság is kiszabható.

8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védooltásbeadatását ellenrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

Budapest, 2009. január 05.

Országos Főállatorvos                                           Magyar Állatorvosi Kamara