Az elmúlt időszak tapasztalatait elemezte a Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

Miskolczi Tibor tű. ezredes, igazgatóhelyettes szavai indították útjára a Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ma délelőtti értekezletét. A tanácskozás napirendi pontjai között a fűtési szezonban kiemelten fontos teendők mellett a szabadtéri égetés szabályainak ismertetése, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység idei változásai is szerepeltek.
Miskolczi Tibor tű. ezredes, igazgatóhelyettes megnyitóbeszédében ismertette az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint kitért a bizottság előtt álló feladatokra is. A Megyei Tűzmegelőzési Bizottság fontos szerepet tölt be a mentő tűzvédelem területén, hiszen azok az előadások és prevenciós programok, melyeket évről-évre a különböző rendezvényeken bemutat, mind-mind hozzájárulnak a helyes magatartás kialakításához. Kovács Péter tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő előadásában szintén a megelőzésre hívta fel a figyelmet. Ennek érdekében a tűzmegelőzési bizottság az elmúlt években több lakosság tájékoztató, illetve figyelemfelhívó programot is szervezett, ezáltal több ezer emberhez tudtak eljutni.

Az év ezen időszakában, amikor minden háztartásban elkezdődik a tüzelőberendezések használata felszínre kerülnek olyan események is, amelyek ellen könnyen és hatékonyan védekezhetünk, azonban mégis gyakran elmulasztjuk megtenni a szükséges intézkedéseket. Ilyen esemény a kéménytűz is, amelyek ez idáig huszonkilencszer fordultak elő megyeszerte. Kovács Péter kiemelte, hogy a nem megfelelően tisztított égéstermék elvezető rendszerek használatával minden esetben a kéménytűz kialakulását kockáztatjuk, aminek következtében könnyedén lángba borulhat az épület tetőszerkezete is. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy az időszakos felülvizsgálatot minden fűtési szezon előtt végeztessük el.

Az alezredes kitért a manapság csak „csendes gyilkosként” említett szén-monoxid mérgezésekre is, amelyek szintén könnyen elkerülhetők abban az esetben, ha az épületben van megfelelően működő szén-monoxid érzékelő berendezés, valamint a fűtőberendezés környezetében a levegő utánpótlás megoldott. Nagyon fontos tehát, hogy lehetőség szerint abban a helyiségben ahol a fűtőberendezés található biztosítsuk a levegő cserélődését, ezzel csökkentve egy esetleges mérgezés bekövetkezésének lehetőségét.

Glöck Antal tű. őrnagy, a veszprémi katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának vezetője a szabadtéri égetés szabályairól tartott előadást. Ebben a tekintetben a katasztrófavédelem kiemelten kezeli a szabadtéri tűzrakó helyek ellenőrzését, valamint a lakosság figyelmének felhívását a helyes magatartásra. Az őszi időszakra jellemzően azonban nem csak a szabadtéri tűzrakó helyek ellenőrzésével kell foglalkozni. Az év ezen időszakában a belterületen történő, illetve a külterületen történő növényi hulladék égetésének száma is megnő. Abban az esetben, ha az égetés egy adott település belterületén történik, mindig önkormányzati rendelet tartalmazza annak szabályait. Abban az esetben, ha a település önkormányzata nem hozott ilyen rendeletet az azt jelenti, hogy azon a településen a belterületen történő növényi hulladék égetése tilos.

A település külterületén – zárt kertekben, szőlőhegyen – történő növényi hulladék égetésre egy másik szabályrendszer vonatkozik. Ebben az esetben már nem az önkormányzathoz, hanem a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez kell fordulni, legkésőbb az égetés tervezett időpontja előtt tíz nappal. Ekkor egy űrlapot kell kitölteni, melyen a hatóság számára elengedhetetlen adatok szerepelnek, majd egy háromezer forintos illetékbélyeg megváltása és a szükséges engedély kézhezvétele után, az alapvető tűzvédelmi intézkedések betartásával végezhető a tevékenység.

Az előadások sorát Köcski Károly a Veszprém Megyei Ellátási Csoport vezetője zárta. A csoportvezető bemutatta a tevékenység kapcsán történt jogszabályi változásokat, valamint az új rendszer felépítését. Köcski Károly elmondta, munkájuk során a kéményseprők legfőbb célja a megelőzés, az emberi élet, a természeti és épített környezet védelme, továbbá a vagyonbiztonság és az energiahatékonyság.

A kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatban minden fontos információ elérhető az erre a célra létrehozott honlapon, valamint a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. Lehetőség van továbbá személyes ügyintézésre is, amelyet Veszprémben a Radnóti Miklós tér 2/A szám alatti irodában lehet megtenni ügyfélfogadási időben.

A tanácskozás zárásaként Miskolczi Tibor tű. ezredes bemutatta azokat a vadonatúj szén-monoxid mérő berendezéseket, melyek mától kerülnek használatba a tűzoltó-parancsokságokon, és amelyek segítségével a tűzoltók rövid idő alatt ki tudják mutatni a gyilkos gáz jelenlétét.

A jövőre vonatkozóan további programok lebonyolítását tervezi a Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, amelyek keretében még szélesebb körben hívják majd fel a figyelmet a veszélyekre.