Elismerések 1956-ra emlékezve

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából ünnepélyes állománygyűlést tartott a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvényen főigazgatói és igazgatói elismeréseket adtak át az arra érdemeseknek, kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
A rendezvényen Barta Tamás történész, a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa mondott ünnepi beszédet, amelyben felidézte a modern magyar történelem egyik legnagyobb fordulópontját. A történész elmondta: hatvan évvel ezelőtt az őszi napok változást hoztak a magyar emberek életében, a nép fellázadt a szovjet zsarnokság és elnyomás ellen, és halált megvető bátorsággal küzdött a szabadságáért. Ugyan a túlerő rövid idő alatt úrrá lett a forradalmárokon, emlékük örökre bevonult nem csak a magyar, de a világ történelmébe is – zárta gondolatait Barta Tamás.

Áder János Köztársasági Elnök a Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter előterjesztésére kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül kinevezte tű. dandártábornokká Dányi Béla tű. ezredest a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét. Az állomány nevében gratulációját fejezte ki Kapuvári Viktória tű. ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes illetve Miskolczi Tibor tű. ezredes, igazgatóhelyettes.

Az ünnepélyes állománygyűlésen Dányi Béla tű. dandártábornok, Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgató átadta az arra érdemeseknek Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató által adományozott elismeréseket. Főigazgató a szolgálati feladatai kiemelkedő és hosszantartó teljesítéséért születésnapja alkalmából Főigazgatói ajándéktárgyat adományozott Balogh Miklós tű. alezredes részére, illetve Antal Tibor tű. őrnagy részére munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként.

A 2016-os évben nyújtott kimagasló szakmai munkáért, sportteljesítményért és szakterületek közötti együttműködésükért a megyei igazgató elismerésében részesült Kapuvári Viktória tű. ezredes, Györkösné Antal Edina tű. százados, Fekete Tamás tű. százados, Nagy Péter tű. őrnagy, Valler Ernő tű. százados, Cseszárik István, Maszarekné Király Bernadett és Simon Ilona. Oklevelet vehettek át a tevékenység irányítási központban, illetve a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon szolgálatot teljesítő kollégáik is, ennek keretében Horváth Tamás tű. zászlós, Lőrincz Gyula tű. zászlós, Ács Krisztián tű. zászlós, Lenti Tamás tű. főtörzsőrmester, Móger Balázs tű. főtörzsőrmester, Németh Gergely tű. őrmester, illetve Somogyi Zsolt tű. őrmester kapott elismerést.

A megyei tűzoltó versenycsapat felkészítésében vállalt szakértő munkájáért elismerésben részelült a balatonfűzfői hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka Nádai Tamás tű. őrnagy, a laktanyák felújítási munkálataiban vállalt precíz és szakértő munkájáért Szalai Gábor tű. főtörzsőrmester, valamint Kálmán Gábor tű. őrmester is.

Igazgatói elismerésben részesült két önkéntes tűzoltó Lebán Miklós és Szente Balázs is, akik a 2016. szeptember 23-án bekövetkezett jásdi családi ház tűzeseténél végeztek kiemelkedő és áldozatos munkát.

ajkai-kituntetett3 ajkai-kituntetett2

Fotós: Alföldi Szilvia ka., Helt Ákos tű. tőrm.