A közbiztonsági referensek és a közös önkormányzati hivatalokban dolgozók számára tartott koordinációs értekezletet az ajkai katasztrófavédelmi kirendeltség.

A havi munkaértekezlet keretében kiemelt hangsúlyt kapott a téli rendkívüli időjárás esetén szükséges feladatvégzésre történő felkészülés: a települések veszélyhelyzeti felkészülése, az öngondoskodás megszervezése, a helyi lehetőségek felmérése, s ezen adatbázisok – elérhetőségek, bevonható személyek és helyi munkagépek, melegedőhelyek – frissítése.

Az értekezlet keretében Jáger Zoltán tű. ezredes, polgári védelmi felügyelő látta el információkkal a résztvevőket a meteorológiai előrejelzésekről történő tájékozódás illetve a veszélyhelyzeti előrejelzésekből fakadó lakosságvédelmi intézkedések határidőben történő elrendelése kapcsán. A polgári védelmi felügyelő felhívta a figyelmet arra is, hogy az előrejelzések folyamatos figyelemmel kísérésével és a lakosság megfelelő tájékoztatásával mérsékelhető a rendkívüli időjárás kapcsán bekövetkező káresemények száma.

A napi aktualitásokon kívül a vis maior pályázatok benyújtásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, valamint a fűtési szezon veszélyeit is ismertették a résztvevők számára az ajkai szakemberek. A tanácskozás zárásaként lehetőség nyílt a konzultációra is, ennek keretében a 2016-os év tapasztalatait tárgyalták meg.